pozadie
 Human Resources Conculting
pozadie
  Sme dynamicky sa rozvíjajúca personálno-poradenská spoločnosť, ktorá poskytuje full-service pri zabezpečovaní úloh a potrieb organizácie v oblasti riadenia ľudských zdrojov.

  Náš tím tvoria kreatívni, dynamickí ľudia, odborníci z oblasti psychológie, personalistiky, vzdelávania dospelých, marketingu a riadenia.. Poskytujeme naše odborné znalosti a originálny prístup pre prácu s ľuďmi v širokom spektre aktivít a produktov: od vyhľadávania nových pracovníkov cez optimalizáciu pracovnej výkonnosti, podporu kariérneho rastu až po zabezpečenie vzdelávacích aktivít podporujúcich odborné aj nadprofesné, manažérske a riadiace schopnosti.
   Naše prednosti:
  • Identifikujeme sa s cieľmi klienta.
  • Staviame na odbornosti.
  • Sme tvoriví. Osvedčené postupy dopĺňame o najnovšie poznatky.
  • Riadime sa zásadami vysokej profesionálnej etiky.
pozadie